Företagsvärdering

Entreprenörsvärlden

Vår företagsvärdering

Vid behov av en ägarförändring eller för att öka värdet inför en eventuell framtida försäljning är en företagsvärdering ovärderlig. Många företagare följer noggrant utvecklingen av sina bolags värde och för att påverka detta är det avgörande att inleda värdeskapande åtgärder i god tid.

Vi erbjuder företagsvärderingar för alla aktiebolag i Sverige, vilket ger dig möjlighet att snabbt och enkelt bedöma värdet på ditt eller andras företag på marknaden. All vår verksamhet bedrivs under strikt sekretess. Genom att använda en standardiserad modell för företagsvärdering kan vi säkerställa jämförbarhet över åren.

Vår detaljerade företagsvärdering och rapport innehåller information om företaget och dess styrelse, historisk ekonomisk utveckling baserat på årsredovisningar och nyckeltal, samt branschjämförelse och en känslighetsanalys.

Se demo av hela vår företagsvärdering

Ladda ner vår demo

Frågor och svar om vår företagsvärdering

Entreprenörsvärlden använder i första hand en värderingsmetod som är baserad på den så kallade DCF-modellen och går ut på att nuvärdesberäkna företagets framtida avkastningsförmåga. När förutsättningar för en avkastningsvärdering inte finns, gör vi en substansvärdering baserad på företagets senaste årsredovisning.

Ja, förutsatt att det finns minst tre års historik, samt att företaget uppvisar ett positivt kassaflöde eller har tillgångar som överskrider företagets skulder. En utförlig värderingsrapport är tillgänglig för företag som kan värderas med en avkastningsvärdering. Att värdera ett företag är helt anonymt och företaget kommer inte meddelas.