Året 2023 präglades av utmaningar för e-handeln, med minskande volymer nästan varje månad. Nu ser många fram emot ett nytt år med förhoppningar om räntesänkningar och en förhoppning om en mer positiv inställning bland konsumenterna.

Innan vi blickar framåt är det viktigt att notera att inte ens den mest betydande shoppingperioden, julen, lyckades stimulera e-handeln. Färska data från Svensk Handels e-handelsbarometer visar att omsättningen inom e-handeln minskade med 10 procent i löpande priser, vilket motsvarar 14 procent av den totala e-handelsvolymen.

“December månad blev en fortsättning på de utmaningar för e-handeln som vi sett inte minst under hösten, med en omställningsminskning som speglar konsumenternas ökade försiktighet”, säger Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel.

Trots dessa utmanande siffror visar statistiken att tre av fyra svenskar ändå valde att handla online under månaden. Det är även värt att notera att tillväxten inom e-handeln endast skedde under två månader förra året.

Föregående företag Humanas vd lämnar bolaget
Nästa företag H2 Green Steel säkrar över 50 miljarder från Microsoft