Fondjätten Fidelity sänker värdet på Kry till 1,9 miljarder kronor, en nedskrivning med 90 procent jämfört med 2021 enligt Dagens Industri.

Kalle Conneryd Lundgren, Krys operativa chef, kommenterar värdeminskningen och förklarar att det är en värdering från bolagets nionde största ägare, Fidelity.

”Fidelity har inte varit i kontakt med oss, men skulle de titta på Kry som enskilt innehav känner jag mig väldigt trygg med att det hade varit en helt annan siffra”, säger han.

Enligt Lundgren mår Kry bättre än på länge, och han nämner att andra investerare redan har höjt värdet på Kry igen.

Den svenska vårdföretaget, som ursprungligen började som en digital utmanare men nu också driver fysiska vårdinrättningar, genomgår en omställningsprocess mot lönsamhet. VD Johannes Schildt förutspår att företaget kommer att visa ett positivt kassaflöde vid årets slut.

Kry redovisade en förlust på 1,8 miljarder kronor förra året och har sedan dess minskat verksamheten genom att avyttra cirka 500 tjänster.

Bild: www.kry.se

/ Entreprenörsvärlden Sverige AB - Sveriges Framgångsbolag

Föregående företag Apotea ökar rejält
Nästa företag 1,5 miljarder i nytt kapital till värmepumpar