Riksbanken har, som förväntat, bibehållit styrräntan på 4 procent. I ett pressmeddelande framhåller banken att risken för ihållande hög inflation nu har minskat, vilket öppnar för möjligheten att sänka räntan tidigare än prognostiserat i november.

Med andra ord antyder Riksbanken att det inte är uteslutet att styrräntan kan sänkas under första halvåret detta år, under förutsättning att utsikterna för inflationen förblir positiva.

För att öka transparensen kommer Riksbankens direktion nu att hålla åtta möten per år istället för fyra. Vid hälften av dessa tillfällen kommer en kortare penningpolitisk uppdatering att publiceras, utan nya prognoser. Dagens beslut innefattar därför ingen ny prognosinformation.

Föregående företag Hemnet ökar kraftigt
Nästa företag Heart Aerospace tar in över 1 miljard