För fjärde kvartalet 2023 redovisade vindkraftsoperatören OX2 ett rörelseresultat på 332 miljoner kronor. Detta innebar nästan en halvering jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, då vinsten låg på 624 miljoner kronor. Trots detta var resultatet något bättre än förväntat, med analytiker som hade prognostiserat i genomsnitt 317 miljoner kronor i rörelseresultat enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

Samtidigt sjönk intäkterna till 1,8 miljarder från 2,2 miljarder ett år tidigare.

"Vi ser fram emot det kommande året med tillförsikt och räknar med ett ökat rörelseresultat under 2024", säger vd Paul Stormoen i ett pressmeddelande.

Foto: OX2 press

Föregående företag Truecaller visar siffrorna
Nästa företag Renewcell - konkursansökan ska skickas in